Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
271411 Leikny Gammelmo GIL
271413 Cathrine Larsen Gil
271423 Bente Skirstad GIL
271424 Erik Skirstad GIL
271434 Torstein Ulsnes Gil
271436 Halvor Ulven Grindvoll IL
271441 Nils Erik Hansen GIL
271442 Karianne Hansen GIL
271446 Olaug Watterud Gil
271465 Kjetil Lynne GIL
271494 Cathrine Larsen Gil


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.