Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
272024 Bente Skirstad GIL
272026 Berit Sanness Grindvoll IL
272033 Cathrine Larsen Gil
272035 Leikny Gammelmo GIL
272041 Nils Erik Hansen GIL
272042 Karianne Hansen GIL
272154 Hilde Overen GIL
272314 Olaug Watterud Gil
272315 Torstein Ulsnes Gil
272409 Brit Ballangrud Gil
272422 Gunnar Dynna GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.