Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
274212 Mari Hammerud GIL
274213 Kjetil Lynne GIL
274214 Torstein Ulsnes Gil
274217 Karianne Hansen Gil
274218 Nils Erik Hansen Gil
274224 Leikny Gammelmo GIL
274230 Malin Halvorsrud


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.