Liste over påmeldte

Påmeldte til:

GF m Lag 1 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 09.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Arnstein Galaaen JB Tolgen
2 Ola Galaaen JC Tolgen
3 ØYSTEIN SOLEM JA DALSBYGDA JSK
4 PER ERIK HUSØY B DALSBYGDA JSK
5 RUNE FREDHEIM B DALSBYGDA JSK
6 Anniken Moseng Ryen B Dalsbygda JSK
7 Ulf Tuveng JB Dalsbygda
8 Andreas Tuveng J D2 Dalsbygda

GF m Lag 2 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 09.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 GULLØIEN MORTEN JC ALVDAL
2 Jon erik Hansson JB Tynset jff
3 Bernt Hansen JC Tynset jff
4 Morten Løvhaug B Tynset jff
5 Geir Løkken JC Tynset jff
6 Morten Rusten JC Tynset
7 Arne Magne Lunaas A Tynset Jff
8 GULLØIEN PER ARNE JB ALVDAL

GF m Lag 3 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 09.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Mats Normann JC Tynset JFF
2 Marius Torgersen B Øvre Rendal JSK
3 Sigurd Stølan JB Tynset JFF
4 Lars Krogh B Røros
5 Hans Tore Malum JC Singsås
6 Kim Roger Malum JC Singsås
7 Lisa Malum A Singsås
8 Arne Malum J JC Singsås

GF m Lag 4 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 09.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Stig Nesseth B Tynset jff
2 Martin Nesseth B Tynset jff
3 Bjørn Moen JC Tyldal sk
4 Anders Nesseth JC Tynset jff
5 Jørn Nesseth JC Tynset jff
6 Trond Nesseth JC Tynset
7 Jon H Moen JC Tynset
8 Annar Wintervold JC Tynset

GF m Lag 5 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 09.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Nesteby Trond B Tolgen
2 Westgård John E2 Vingellen
3 Per Joar Nygård JB Vingelen
4 Erling Kjellmark JC Røros
5 Hallvar T. Kjellmark JC Røros
6 Torfinn Lium B Tynset JFF
7 Jan Roger Olsson B Tynset jff
8 Kjell Erik Bangen B Tynset jff

GF m Lag 6 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 10.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Jarne Storaas JB Tynset jff
2 Trond Oldertrøen JB Tynset
3 Tormod Oldertrøen JC Tynset jff
4 Snorre Stubsjøen Storås D1 Tynset jff
5 Magne Egil Westum JB Tynset jff
6 Eline Westum D1 Tynset jff
7 Bjørn Lillebo JC Tynset
8 Markus Trøan Lillebo D1 Tynset jff

GF m Lag 7 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 10.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Hans B. Moen E1 Tylldal
2 Harald Grue JC Tynset jff
3 Jon Bråten E2 Tylldal
4 Even Aaen JB Tynset jff
5 Vebjørn Trøan Lillebo JB Tynset jff
6 Eivind Aaen JB Tynset jff
7 Kristian Westum JB tynset jff
8 Einar Westum JB Tynset jff

GF m Lag 8 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 10.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Gerhard Stai JC Tynset JFF
2 Stein Grue JC TJFF
3 Kristoffer Sørensen JC TJFF
4 Bjørn Grue JC TJFF
5 Ronny Moen JC Tynset
6 Roger Nygårdshaug JC TJFF
7 Lars Andreas Kvisle B TJFF
8 Audun Kregnes JC Kvikne Skytterlag

GF m Lag 9 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 10.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Mathias Nordhagen JC Vestby og Søre Osen
2 Bill Ragnar Kaasen JB Tolgen skl
3 Bjørnar Pedersen E1 Tynset JFF
4 Kåre Aaen JB Tynset JFF
5 Per Gunnar Bakken E1 Dalsbygda
6 Per sønmør JC Tynset
7 Tollan Marius JB Tolgen
8 espen Hodal sønmør JB Tynset

GF m Lag 10 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 10.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Peder Langøien JC Tolgen
2 Nora Emilie Eggen Langøien JC Tolgen
3 Ola Framnes JB Tynset JFF
4 Ole Morten Eriksen JC Tynset
5 Magnar Vestli E2 Tynset
6 Kristian Nytrøen D2 ØR Jsk
7 Kjell Sveinar Nytrøen B ØR Jsk
8 Erik Nytrøen D1 ØR Jsk

GF m Lag 11 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 11.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Marius Mobakken Aaen JC tynset jff
2 Eivind Vangen JC tynset jff
3 Edward Nytrøen JC tynset jff
4 Jon Andre Hansson JC tynset jff
5 Torgeir Graneng JC tynset jff
6 Christian Svenning JC tynset jff
7 Einar Vingelen B tynset jff
8 Ole Henrik Nytrøen JB tynset jff

GF m Lag 12 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 11.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Bjørn Bekkelund JB Osen
2 Svein Einar Bekkelund E1 Osen
3 Ivar Sæter E2 Røros
4 Arnfinn Storli JB Tynset
5 Arne Støholen JB Tynset
6 Jakob Nordstad JB Tynset
7 Arne Nordstad JB Tynset
8 Jon Hansæl JB Lonås

GF m Lag 13 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 11.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 John Trøen JB Hessdalen
2 Peder Bjarne Grønås E2 Hessdalen
3 Petter Almås JB Hessdalen
4 Lars Petter Almås JB Røros
5 Olav Kulbotten B Haltdalen
6 Gunhild Hodal Sønmør JC Tynset
7 Reservert Vingelen A Vingelen
8 Reservert Vingelen A Vingelen

GF m Lag 14 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 11.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Arne Stenmo B Røros
2 Stein Oddvar Østgård A tynset jff
3 Julie Østgård D2 tynset jff
4 Dag Inge Østgård B tynset jff
5 Thomas Bredesen B tynset jff
6 Kristian Lund-Vang JA tynset jff
7 Odd Lund Vang JB tynset jff
8 Even Stenmo JC Ålen

GF m Lag 15 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 11.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Bangen Morten JC Tynset
2 Bangen Per Morten B Tynset
3 Esdaile Trond JB Tynset
4 Sørlie Stein JB Tynset
5 Nygjelten Svein Ola JB Tolga
6 Magnar Gjelten JB Lonås
7 Anne Berit Gjelten JC Lonås
8 Anders Gjelten JB Lonås

GF m Lag 16 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 12.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Kristin Lund Austvik F Rennebu jff
2 Idar Presthus JA Rennebu jff
3 Anders Asklund B Sokndal jff
4 Bjørn Bones JA Kautokeino jff
5 Trond - Brage Kosberg JA Rennebu jff
6 Endre Kosberg JA Rennebu jff
7 Herman Lau D2 Osen JFL
8 Odd Grønberg E1 Osen JFL

GF m Lag 17 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 12.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Tobias Hodøl JC Os JFF
2 Arne Ivar Hodøl JB Os JFF
3 Kjell Erik Nygård JC Dalsbygda
4 Jørstein Nygård E2 Dalsbygda
5 Erland Bekken JB Narjord
6 Anders Brennhaug JB Tynset
7 Per Arne Mikkelsn JB Nora
8 Geir Grindflek JB Os jff

GF m Lag 18 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 12.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Siv Aas JB Nidaros JSK
2 Oddnar Dragmyrhaug JC Haltdalen
3 Andreas Gjelten JC Lonås
4 Elisabeth Rønning storli JC Kvikne
5 Kristoffer Mælen JC Tynset
6 Asbjørn Gjelten E2 Lonås
7 Sindre Gjelten JB Lonås
8 Kjell Erik Bangen B Tynset

GF m Lag 19 - Tidspunkt: 01.05.18 kl. 12.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 NILS EVEN DRAGMYRHAUG J JA Haltdalen
2 SIMEN DRAGMYRHAUG B Haltdalen
3 ANNAR DRAGMYRHAUG JA Haltdalen
4 Stein Botnan JA Haltdalen
5 Henning Dragmyrhaug JA Haltdalen
6 Rønning Edit Hegre F VærnesJSK
7 Rønning Per Magnar E1 VærnesJSK
8 Strand Reidar J A Sunndal


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.