BRUKERKODE
Glemt brukerkoden?
NB! Du kan bruke samme brukerkode for alle dine påmeldinger! Hvis du har fått brukerkode tidligere logg først på med denne før du melder deg på.
Har du ikke brukerkode meld deg på så får du automatisk vist brukerkode.
Du trenger brukerkode dersom du vil melde deg av senere.
Alternativt til å oppgi ditt navn kan du i fornavn skrive "kort" og i etternavn skrive ditt treningskortnr

Påmelding til:

INFO
Det er 27 plassar for påmelding via internett. I tillegg 3 plassar for påmelding ved frammøte, (Drop-in plasser). Påmelding / avmelding kan gjerast inntil ein time før timen startar.
Data du treng å oppgi er navn, mobilnr og epostadresse. Som medlem kan du registrere kortnummeret i staden for navn! Skriv inn dei 4 siste tala på medlemskortet ditt når du melder deg på saltimer.

FORNAVN:   ETTERNAVN:
MOBILNR:
KLUBB:
KONTAKT:
ADRESSE:
POSTNR.:   POSTSTED:
E-POST ADR.:
 

Liste over påmeldte

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
269258 Anne Kristin Rongve
269259 Anne Kristin Rongve
269283 Mette Torlei
269293 Anne Aas
269340 Sigrid Berge
269346 Inger Lise Midtun Pedersen
269380 Mona Brunborg
269447 Mona Stalheim
269458 Ragnhild Ravndal
269543 Vibeke Aasebø Voss
269722 Mona Træen
269723 Laila Kvåle
269725 Kristine Dagestad
269738 Kjersti Finne
269752 Nina Haraldsen Lillehammer
269753 Nina Haraldsen Lillehammer