BRUKERKODE
Glemt brukerkoden?
NB! Du kan bruke samme brukerkode for alle dine påmeldinger! Hvis du har fått brukerkode tidligere logg først på med denne før du melder deg på.
Har du ikke brukerkode meld deg på så får du automatisk vist brukerkode.
Du trenger brukerkode dersom du vil melde deg av senere.
Alternativt til å oppgi ditt navn kan du i fornavn skrive "kort" og i etternavn skrive ditt treningskortnr

Påmelding til:

INFO
Det er 27 plassar for påmelding via internett. I tillegg 3 plassar for påmelding ved frammøte, (Drop-in plasser). Påmelding / avmelding kan gjerast inntil ein time før timen startar. Data du treng å oppgi er navn, mobilnr og epostadresse. Som medlem kan du registrere kortnummeret i staden for navn! Skriv inn dei 4 siste tala på medlemskortet ditt når du melder deg på saltimer.

FORNAVN:   ETTERNAVN:
MOBILNR:
KLUBB:
KONTAKT:
ADRESSE:
POSTNR.:   POSTSTED:
E-POST ADR.:
 

Liste over påmeldte

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
286777 Kristin M Øye
286778 Anne Kristin Rongve
286782 Anne Berit Knapstad
286784 Svanhild Spilde
286795 Trine Kvarekvål Voss
286798 Ragnhikd Ravndal
286814 Anne Aas Voss
286840 Marta Egdetveit
286844 Mette Torlei
286866 Randi Iversen Stalheim
286869 Irlin Charlotte Mandelid
286871 Hilde Eldegard
286873 Trude D
286875 Anita Fenne Knapstad
286876 Bjørg Kristin Auro
286880 Monica Bakketun
286881 Eva Skjeldal
286882 Gro Hånes Lund VOSS