BRUKERKODE
Glemt brukerkoden?
NB! Du kan bruke samme brukerkode for alle dine påmeldinger! Hvis du har fått brukerkode tidligere logg først på med denne før du melder deg på.
Har du ikke brukerkode meld deg på så får du automatisk vist brukerkode.
Du trenger brukerkode dersom du vil melde deg av senere.
Alternativt til å oppgi ditt navn kan du i fornavn skrive "kort" og i etternavn skrive ditt treningskortnr

Påmelding til:

INFO
Det er 18 plassar for påmelding via internett. I tillegg 0 plassar for påmelding ved frammøte, (Drop-in plasser). Påmelding / avmelding kan gjerast inntil ein time før timen startar. Data du treng å oppgi er navn, mobilnr og epostadresse. Som medlem kan du registrere kortnummeret i staden for navn! Skriv inn dei 4 siste tala på medlemskortet ditt når du melder deg på saltimer.

MAX ANTALL PÅMELDT

Liste over påmeldte

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
282145 Anne Kristin Rongve
282177 Anne Aas Voss
282192 Trine Gjeraldstveit
282233 Ingrid Dagestad
282243 Ruth Helene Eitrheim Garmann
282380 Linda Terese Hommedal
282515 Katrin Sigurdardottir
282521 Unni Bryn
282524 Dral Dral
282550 Arild Rogde
282561 Irene Furesund
282563 Ine Rødland
282580 Maria Gjerstad
282593 Monica Bidne
282594 Karethe Solstad
282682 Jennifer Dral Mathieson
282685 Grethe Dagestad
282692 Tove Nes