BRUKERKODE
Glemt brukerkoden?
NB! Du kan bruke samme brukerkode for alle dine påmeldinger! Hvis du har fått brukerkode tidligere logg først på med denne før du melder deg på.
Har du ikke brukerkode meld deg på så får du automatisk vist brukerkode.
Du trenger brukerkode dersom du vil melde deg av senere.
Alternativt til å oppgi ditt navn kan du i fornavn skrive "kort" og i etternavn skrive ditt treningskortnr

Påmelding til:

INFO
Det er 16 plassar for påmelding via internett. Påmelding / avmelding kan gjerast inntil ein time før timen startar. Data du treng å oppgi er navn, mobilnr og epostadresse. Som medlem kan du registrere kortnummeret i staden for navn! Skriv inn dei 4 siste tala på medlemskortet ditt når du melder deg på saltimer.

MAX ANTALL PÅMELDT

Liste over påmeldte

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
276487 Simianne Jordalen
276495 Monica Bidne
276503 Hege Sunde
276517 Bodil Hellevang
276520 Asle Brunborg
276529 Irlin Mandelid
276531 Gro Almeland Sævig
276545 Mette Torlei
276572 Grethe Dagestad
276573 Gunn Kvitne
276580 Bodil Atterås
276584 Sissel-Marie Finne
276593 Kristin M Øye
276596 Kristense Grønsberg
276600 Maria Gjerstad
276604 Sara Pahlm