BRUKERKODE
Glemt brukerkoden?
NB! Du kan bruke samme brukerkode for alle dine påmeldinger! Hvis du har fått brukerkode tidligere logg først på med denne før du melder deg på.
Har du ikke brukerkode meld deg på så får du automatisk vist brukerkode.
Du trenger brukerkode dersom du vil melde deg av senere.
Alternativt til å oppgi ditt navn kan du i fornavn skrive "kort" og i etternavn skrive ditt treningskortnr

Påmelding til:

INFO
Det er 28 plassar for påmelding via internett. I tillegg 2 plassar for påmelding ved frammøte, (Drop-in plasser). Påmelding / avmelding kan gjerast inntil ein time før timen startar. ´
Data du treng å oppgi er navn, mobilnr og epostadresse. Som medlem kan du registrere kortnummeret i staden for navn! Skriv inn dei 4 siste tala på medlemskortet ditt når du melder deg på saltimer.

FORNAVN:   ETTERNAVN:
MOBILNR:
LAG:
KONTAKT:
ADRESSE:
POSTNR.:   POSTSTED:
E-POST ADR.:
 

Liste over påmeldte

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
283803 Trine Kvarekvål Voss
283804 Berit Drageset
283812 Siri K
283847 Unni Bryn
283860 Sigrid Berge
283863 Mona Fenne
283879 Inger Helen Helland
283886 Gm Haug
283898 Elin Helgaset
283916 Maria Koller Selland
283924 Anita Opheim Lydvo
283934 Anita Fenne Knapstad
283939 Mette Stark
284010 Audhild Mjelde Akselberg
284046 Ingrid Dagestad
284051 Kristin M Øye
284069 Anne Kristin Rongve
284071 Hildegunn Pettersen
284072 Ingeborg Sausjord
284077 Monica Bakketun
284087 Bjørg Kristin Auro
284089 Gro Hånes Lund
284098 Elin Bystøl Didriksen