BRUKERKODE
Glemt brukerkoden?
NB! Du kan bruke samme brukerkode for alle dine påmeldinger! Hvis du har fått brukerkode tidligere logg først på med denne før du melder deg på.
Har du ikke brukerkode meld deg på så får du automatisk vist brukerkode.
Du trenger brukerkode dersom du vil melde deg av senere.
Alternativt til å oppgi ditt navn kan du i fornavn skrive "kort" og i etternavn skrive ditt treningskortnr

Påmelding til:

INFO
Det er 32 plassar for påmelding via internett. Påmelding / avmelding kan gjerast inntil ein time før timen startar. Data du treng å oppgi er navn, mobilnr og epostadresse. Som medlem kan du registrere kortnummeret i staden for navn! Skriv inn dei 4 siste tala på medlemskortet ditt når du melder deg på saltimer.

FORNAVN:   ETTERNAVN:
MOBILNR:
KLUBB:
KONTAKT:
ADRESSE:
POSTNR.:   POSTSTED:
E-POST ADR.:
 

Liste over påmeldte

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
297269 Randi Iversen Stalheim
297298 Mona F
297415 Mette S
297441 Anita Opheim Lydvo
297453 Audhild Mjelde Akselberg
297469 Unni Bryn
297695 Tove Nes
297726 Grete Nedkvitne
297742 Gro Hånes Lund
297750 Trude D
297760 Tonje Opkvitne Skulestadmo
297761 Eva Skjeldal
297774 Randi Hommedal
297792 Hilde Rokne
297806 Ingeborg Tveit
297816 Anne Kristin Rongve Voss
297817 Randi Geitle Nesthus
297826 Sunniva Haug
297827 Kaia Dagestad Steine